4. feb. 2011

Skjev PR-bransje?

I disse dager pågår en debatt om vi har en skjev PR-bransje, og hva dette i tilfellet kan medføre. Kjønnsfordelingen av kvinner og menn. Er det fortsatt et spørsmål? Vi burde si ja takk, begge deler. Når daglig leder i Kommunikasjonsforeningen, Thomas Skjennald, kaller det at vi har blitt flere kvinner innen kommunikasjonsfeltet elefanten i rommet, blir jeg som fremtidig kommunikasjonsrådgiver oppgitt. Skjennald mener at damer i yrket og faget kan bli et problem. Har vi virkelig ikke kommet lengre...

Kjønn er ikke så viktig. Det som er viktig for bransjen er at vi fostrer dyktige kommunikasjonsfolk gjennom relevant utdanning. Dette er fagets fremtid. Når kun to av fem studenter ved universitet og høgskoler er menn, kan man si det er ganske selvsagt at det blir et større tilfall av kvinner i flere bransjer. Det er naturlig.

Jeg går siste året på PR og kommunikasjonsledelse ved Handelshøyskolen BI. Ja, vi har flere kvinner enn menn på kullet. Jeg har aldri sett på det som et problem. Gutta er en fremtidig ressurs for fagfeltet. Det er jentene også. Er det virkelig noe vi trenger å bryne oss på i det moderne Norge? Dette handler om kompetanse, ikke kjønn. Den som er best kvalifisert og egnet bør ansettes.

PR-bransjen må fortsette å utvikle seg i profesjonell retning. Slik kan en dokumentere resultater, synliggjøre viktigheten av kommunikasjonsarbeid og forbli en naturlig del av ledergruppen. Dette vil nok alle tjene på. Er den enkelte aktør proff vil lønnsnivå og anseelse opprettholdes, uavhengig av prosentandel kvinner innen yrkesgrenen. Selvfølgelig er en god blanding av menn og kvinner bra, men det må da være måte på.

Profesjonalisering, faglig dyktighet og personlig egnethet er det som vil trekke bransjen opp. PR-bransjen er ikke skjev . Den er i positiv utvikling. Er man dyktig så er man dyktig. Uansett.


Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

5 kommentarer: on "Skjev PR-bransje?"

Anonym sa...

Jeg må først presisere at jeg ikke tar noe konkret standpunkt her.

Men det er litt interessant at du bruker de samme argumentene som har vært brukt i debatten rundt likestillingen for kvinner. Hvor mange ganger har vi ikke hørt utsagn a la "det er ikke kjønnet som er viktig, men at den vi ansetter er dyktig?" Likevel ser vi fortsatt skjevfordelinger. Men det jeg lurer på er hvorfor man ikke kan bruke dette argumentet i en debatt om likestilling for menn?

Jeg mistenker egentlig at det aldri kommer til å bli noen likestillingsdebatt for menn, fordi man har en innstilling om at menn ikke trenger likestilling – de er jo menn! Dette synes jeg er synd, for det finnes også utrolig mange yrker hvor menn er svært underrepresenterte (eller ikke-eksisterende).


Helge Moe Fredriksen
PR-student

Celine Gran sa...

Denne debatten er kjempespennende. For litt siden kunne vi lese en artikkel i DN om en ny undersøkelse om kvinner og ledelse. Forskningen viste at kvinnelige ledere er dårligere enn menn. Det skaper mye spørsmål og debatt. Jeg er ikke enig i at kvinner er dårligere ledere enn menn, og at det er et problem med "overflod av kvinner" i kommunikasjonsbransjen. Årets unge leder, kåret av årskonferansen på BI, er en kvinne.

Jeg mener at kjønnet ER viktig, dette av biologiske grunner. Kvinner og menn er forskjellige av natur, vi prosseserer tanker og handler på ulike måter. Men det er personlighet og egenskaper som avgjør om en person er aktuell for stillingen.

Anonym sa...

Hei Helge,
Takk for interessante innspill. Det er ikke tilsiktet, men mulig. Jeg ønsker bare at bransjen skal bruke de som er flinke, og synes det er mindre interessant om dette er en kvinne eller mann. Det er klart at i den enkelte avdeling bør man ha en hensiktsmessig balanse, men når man ser på de store linjene vil nok dette utjevnes naturlig.

Jeg er ikke sikker på hvilket argument du sikter til. Men man kan i alle tilfeller se på både kvinner og menn i forbindelse med likestilling. Jeg synes bare at kjønn ikke er noe å segmentere en gruppe arbeidstakere på.

Caroline

Anonym sa...

Hei Celine,
Takk for kommentar. Som nevnt ovenfor kan kjønn selvfølgelig være viktig når man setter sammen team eller avdelinger, men det jeg peker på er at en hel bransje burde vokte seg for å segmentere alle arbeidstakere på kjønn. Jeg er ikke veldig interessert i likestillingsdebatten generelt sett, men det er jo litt interessant når daglig leder i vår bransjeforening kaller damer for den "store elefanten i rommet".

Uansett vil nok dyktige og hardtarbeidende mennesker få jobb!

Caroline

Liv-Runi sa...

Jeg synes denne debatten er spennende. Ikke for at jeg er feminist og blodforkjemper for likestilling i landet, men for at dette arumentet dukker opp hver gang med en gang menn begynner å føle seg truet. Har turen nå kommet til kommunikasjonsbransjen, eller er det nettopp fordi det er kommunikasjon det jobbes med at det blir debatt? En debatt for å ha noe å snakke om? Det er som Caroline sier ikke bare kommunikasjonsbransjen som opplever en økning i andel kvinner, det er alle. Så hvorfor er det hos oss elefanten er i rommet? Er ikke dette et "problem" for alle bransjer?

Skjennald argumenterer med at bransjen vil oppleve å bli betegnet som et kvinneyrke, og at lønninger vil gå ned som et resultat av denne definisjonen. Da jeg leste denne kommentaren høyt hjemme i stua, lo mannen min godt. "Det er ikke noe rart at han sier det. Det er jo fordi dere damer er så glad i å skravle det. Dere er jo som skapt for kommunikasjon!" Dag Ronny er kanskje ikke utdannet innen kommunikasjon, men han har et poeng. For å tiltrekke seg flere gutter til bransjen, så bør vi kanskje gjøre noe med innholdet. Som også Nils Apeland sier, så skulle vi kanskje fokusert på mer analyse og kvantifisering. Dette er jo en viktig del av research, og kanskje et aspekt som ofte glemmes litt i prosessen.

Til slutt vil jeg gjenta et viktig poeng som Caroline kommer med. Jeg ønsker også at bransjen skal ansette de dyktigste til jobben, og som passer inn i den miksen som allerede fins på arbeidsplassen. Klart det er lov til å si at man er på jakt etter en mann, dersom det er det som trengs for å skape et dynamisk miljø og gode beslutningsprosessen på arbeidsplassen. Imidlertid det å bli kvotert ut av en hel kommunikasjonsbransje kun for at jeg er jente, det synes jeg ikke noe sånn særlig om. Jeg har 120 dager igjen av utdannelsen min, og nekter å la meg stoppe i jobbjakten min på grunn av en såkalt elefant i rommet. Den velger jeg å hoppe elegant over, så vil tiden vise om jeg snubler og tryner i forsøket.

Liv-Runi

Legg inn en kommentar