3. feb. 2011

PR- en del av oppdragelsenDet diskuteres endel om hva definisjonen til PR er og hva vi utøvere gjør. Sunt vett dekker det hele, det som ikke passer i private forhold passer heller ikke i næringslivet.


Som mor tar jeg daglige beslutninger som berører familien min, noen avgjørelser tar jeg alene og andre i samråd med mannen min. Det som får familien til å fungere er avhengig av:
  1. Hvordan vi som beslutningstakere informerer.
  2. Hvordan vi som familie kommuniserer, dialog eller direkte ordre (fordi jeg sier det!)
  3. Åpenhet og ærlighet skaper trygge omgivelser.
  4. Hvordan vi som voksne må først forstå barna våre, for deretter å skape en forståelse hos dem for de beslutningene vi tar. For å få til dette må vi lære oss språket deres.

Begrep som jeg forbinder med PR er åpenhet, ærlighet, dialog og relasjonsbygging.
Mye av det jeg har lært det siste året gjelder nettopp disse uansett om det gjelder lobbyisme, krisekommunikasjon, omdømmebygging og internkommunikasjon.

Alle vil ha en forklaring

Internkommunikasjon i en bedrift kan sammenlignes med en familie. Foreldres beslutninger og livssyn påvirker barn, for eksempel ved valg av utdannelse. Hvordan familien kommuniserer, skaper enten samhold eller konflikt. I en organisasjon er det en visjon, organisasjonskultur og miljø, hvor ansatte og ledere er medlemmer. Det sies at ved å gi nok informasjon, la alle medlemmene ta del i å løse forskjellige problemstillinger, og åpne opp for dialog har en positiv effekt på miljøet. Bedriftens medlemmer blir mer motiverte til å yte sitt beste, noe som vil gagne enhver bedrift økonomisk. De ansatte, slik som barn, blir mer tilfredse hvis de får innsikt i årsakene til de beslutningene som tas og regler/retningslinjer som de må forholde seg til. For meg passer denne tankegangen inn i de fleste kommunikasjonsformer.


Bestikkelser, liten effekt

Som mor vet jeg at å bestikke barna med sukkertøy, dyre leker eller ”gadgets”, ikke gagner forholdet vårt i det lange løp eller at det gir noen form for læring. Jeg vinner mye mer ved å diskutere og komme fram til en løsning som fungerer for oss alle. Ved diskusjon ”selger” jeg mitt standpunkt, og gevinsten for meg er ikke økonomisk, men ønsket atferd hos jentene mine. Dette kan jeg like lett overføre til lobbyisme. Selvfølgelig inneholder lobbyisme mer strategisk tenkning, hvor man kartlegger interessenter og opinionsledere i tillegg til å ha kjennskap til hvordan politikken fungerer. Uansett så gjelder de samme grunnpilarene som kan overføres til et hvilket som helst forhold, både privat og i arbeidslivet.

PR vanskelig, ikke ukjent

Jeg mener absolutt ikke at PR er enkelt når jeg sammenlikner det med det hverdagslige, det jeg sier er at vi alle lever med mange av de samme grunnpilarene. En familie kan bestå av fire personer, gang det med 10, 100 eller 1000, og du får de kompliserte forholdene i en bedrift.


Vi skal inn i en bransje hvor det å bygge gode langsiktige relasjoner står sentralt. Utfordringen ligger i å opprettholde og gi næring til disse relasjonene, i tillegg skal man agere som gode rollemodeller.

Som yrke og fag blir dette veldig enkelt og samtidig veldig vanskelig, det enkle er at jeg ser mye av faget i hverdagen min som mor, student, venn, kone, datter og søster. Noen av disse relasjonene har jeg valgt og andre ikke, og det vanskelige er ikke bare å opprettholde disse relasjonene men å få dem til å fungere på en tilfredsstillende måte for alle parter. Det vanskelige er jo også det vi møter i hverdagen, hvor vi kan handle på tvers av hva samvittigheten vår sier. I hverdagen bruker vi følelser og erfaring, i faget er det erfaring, følelser og en del strategier, men i begge tilfeller ønsker vi å oppnå det samme: godt omdømme og gode relasjoner.


Skrevet av Anita Chawla, 2. årsstudent PR og Kommunikasjonsledelse.
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

0 kommentarer: on "PR- en del av oppdragelsen"

Legg inn en kommentar