27. sep. 2010

Stein i glasshus


Summen av oppfatninger som ulike interessentgrupper har av virksomheten.

Slik definerer Apeland omdømme. Mange vil nok si seg enig i at dette er en forkortet, dog god, definisjon av et veldig omfattende emne.
Som kanskje de fleste har fått med seg, har BI den siste tiden blitt mye omtalt i mediene i sammenheng med Financial Times kåringen og ikke minst Turbo-Toms krasse uttalelser om hvordan en leder ”bør være”. Vi er kanskje også enig i at disse artiklene ikke har bidratt til å styrke BIs noe svekkede omdømme. Spørsmålet er da, hvor er kommunikasjonsansvarlige på BI i alt dette? Var artikkelen om Turbo-Toms synsing om lederrollen strategisk og nøye planlagt? Og hva ønsket de å oppnå med dette?

Jo, kommunikasjonsansvarlige og ikke minst administrasjonen på BI måler sitt omdømme ene og alene basert på antall medieoppslag innen en viss tid. Det ble uttalt nylig av den daværende kommunikasjonsansvalige (uten at jeg husker navn) at BI hadde et flott omdømme grunnet alle de medieoppslagene de siste månedene. Dette er på mange måter skuffende å høre.

Vi som studenter, som har all teori friskt i minne, vet at å måle et omdømme er langt mer enn bare presseomtale. BI gir ett inntrykk av at all PR er god PR, noe som er helt feil. Uttalelser som; ”Personer uten ansvar bør ikke gis myndighet til å delta i den endelige beslutningen. Hør hva fagforeningen synes underveis, men de har ikke noe i ledergruppen å gjøre. Rollene må defineres tydelig, mener Colbjørnsen” (dn.no), kan umulig virke positivt på publikums oppfatning av BI.

Det får meg til å lure om Colbjørnsen og hans kommunikasjonsteam er opptatt av hyppig medieomtale at de glemmer å vurdere innholdet. For oss studenter, er det hardt å ta innover seg uttalelser fra toppledelsen som er i strid med alt vi har lært. Det er kanskje på tide at BI-administrasjonen tar i bruk den kunnskapen de så ivrig prøver å lære oss.

Med dette så ønsker jeg på ingen måte å fremstille meg selv som en bedreviter, men som tidligere student ved BI er det lett å engasjere seg når man leser disse sakene. Hva syns dere?

Irma krdzalic
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

2 kommentarer: on "Stein i glasshus"

Anonym sa...

Helt enig. Jeg er sjeleglad for at det ikke er Colbjørnsen og hans "kommunikasjonsteam" som står for overføringen av det faglige innholdet på BI. Det er stort sett de gode forelesernes innsats som gjør det greit å gå på BI – i alle fall for min del.

Rektor må snart se å få øynene opp for hva som skjer rundt ham på BI. Jeg kjenner ikke ett menneske som er 100% fornøyd med alt på BI. Uten å nevne alle tingene som går igjen, tror jeg det kan være en god idé for Colbjørnsen å ordne opp i disse tingene, slik at de fleste ikke har noe å klage på. Da vil nok det gode omdømmet komme av seg selv.

Helge Moe Fredriksen.

Irma sa...

Helt enig Helge, derfor skjønner jeg ikke hvorfor BI ikke tar i bruk mange av de dyktige foreleserne på skolen.

Irma

Legg inn en kommentar