18. mai 2010

The Winners

Three very satisfied clients, 53 exhausted students, and one very impressed ‘faglig ansvarlig’ came together in April for the announcement of the results for this year’s campaign course; three very challenging and different projects. I have included the clients’ comments on the winning projects and their impressions of the students and the program. And the winners are:

Winner for SAS, Prepro PR (Tone Kristiansen (leder), Erik Solli Stendal, Ina Camilla Johansen, Johanna Lee Bent). From Knut-Morten Johansen, infosjef and Camilla Forberg, markedsdirektør SAS:

Hos vinnergruppen Prepro PR fant vi en helhetlig ide, med enkeltelementer som også står seg godt alene. Konkrete forslag på hvordan kommunisere med publikum via våre nettsider, og bruk av sosiale medier viste god kreativitet, de viste med dette hvordan man kan utnytte kostnadseffektive kanaler. Gruppens forslag bygger på betalt og ubetalt kommunikasjon - innenfra og ut. De ansvarliggjør medarbeiderne i selskapet gjennom å bygge en stolthet som trolig vil skape flere gode ambassadører som leverer på brand values. Gruppen hadde flere konkrete forslag som påvirker kundetilfredsheten positivt. Fremfor alt så ser vi at det er en gjennomgående rød tråd som vitner om godt og grundig håndverk. Gruppen har også kommet opp med et fengende slogan som på en enkel og genial måte signaliserer hele selskapets verdiplattform. Well done!

Fra SAS’ side har det både vært interessant og inspirerende å ha kontakt med studentene i dette PR-prosjektet. Vi har opplevd stor entusiasme rundt oppgaven, og det er positivt å se hvor god kunnskap om SAS studentene har tilegnet seg i perioden.

Fra venstre:Johanna Lee Bent, Ina Camilla Johansen, Erik Stendal og Tone Kristiansen


The winners received a trip on SAS to a destination of their choice anywhere in Europe.


Winner for BNBank, Bridging PR (Maria Korban (leder), Anders Hovland, Karoline Lervåg Solberg, Veronica Kathleen Wattle). From Morten Syvderud, markedssjef, BNBank:

Hos vinnergruppen, Bridging PR; fant vi en helhetlig oppgave med en solid rød tråd gjennom hele rapporten; solid analyse, smarte tilnærmingsmåter på hvordan banken kan tilnærme seg nye kunder, samt hvordan vi kan dra nytte av eksisterende kunder og ansatte i dette arbeidet. Bridging PR utfordrer også banken på en troverdig måte.

Studentene har gjennom prosjektet vist en god forståelse for de utfordringene som ligger i oppgavene, og de har utfordret banken på en positiv måte med sine spørsmål/problemstillinger. Gruppene har løst oppgaven på en god måte, men med forskjellig tilnærming. Dette har gitt et godt mangfold i besvarelsene og viser at studentene har resonert på egenhånd. Mange enkeltideer/-tiltak kan stå på egne bein og kan realiseres rask. Noen av tiltakene er allerede påbegynt. Studentene har imponert i sitt analysearbeid, markeds-/presentasjons materiell, strategier og taktikker.


Fra venstre: Veronica Wattle, Peggy Simcic Brønn, Maria Korban, Karoline Lervåg Solberg og Anders Hovland

The winning team members recieved an Apple product.


Winner for Casa Olea: VOYS (Øystein Odin Sverresen (leder), Anas Chair Yemlani, Heidi Fumilayo Enger Otone, Ingunn Vålandsmyr). Fra Nina Hovmoen, leder:

Casa Olea - Giving Youth a Brighter Future, har allerede fra starten av hatt stor nytte av den PR- kampanjen som 20 Bi – studenter gjorde for stiftelsen. Jeg har fått kreative og nyskapende tiltak/ forslag å jobbe videre med, og vil benytte flere av dem. Innenfor bistand er det spesielt viktig å bli synlig i markedet. BI studentene rettet oppgaven inn imot bedrifter som har interesser/ eller etablerer virksomhet i Brasil. Casa Olea ønsker å benytte sine CSR-midler til dette pilotprosjektet, noe som flere av teamene la til rette for.

På min feltarbeidreise i Brasil høsten 2009, viste jeg til at studentene jobbet fram en PR- kampanje. Brasilianske politikere og andre støtte spillere forstod at dette var konkret og viktig for å skaffe kapital og omdømmebygging for Casa Olea.


Fra venstre: Ingunn Vålandsmyr, Øystein Odin Sverresen, Heidi Enger Otone og Anas Yemlahi

Students on the winning team received a biography of Oscar Niemeyer, personally signed by the 103-year-old world famous architect.

Planning is now underway for next year -- three new clients and more than 50 students. Who are the clients, how many agencies this year, who will be team leaders? The challenge is on!

Peggy Brønn

Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

3 kommentarer: on "The Winners"

Lise Mette sa...

Gratulerer og godt jobba!

Anonym sa...

Gratulerer! Gleder meg til neste år :)

- Nina Ilefeldt

Caroline sa...

Gratulerer så mye! Vi har mye spennende forran oss :) Det blir bra.

- Caroline Grahm Didriksen

Legg inn en kommentar