10. des. 2009

Sosiale medier i studier

Hvordan kan studenter bruke sosiale medier som verktøy i studiearbeidet? Det er mange bransjefolk som er aktive i sosiale nettverk som Twitter og LinkedIn. Som student kan du ha stor nytte av å delta i sosiale medier for å tilegne deg kunnskap og bli synlig for potensielle arbeidsgivere. I tillegg kan sosiale medier benyttes som et verktøy for økt læring gjennom deling og samarbeid mellom studenter.

Nettverksbygging og kompetanseøkning
Som ferdigutdannet markedsføringsstudent ved BI, og aktiv bruker av sosiale medier, har jeg gjort meg en del erfaringer om hva som kan være nyttig bruk av sosiale medier under studiene. Ikke bare i forhold til å øke kunnskapsnivået om PR og markedsføring i digitale medier, men også strategisk i forhold til å gjøre eget navn synlig for bransjefolk.

Hva har sosiale medier gitt meg? Som blogger og aktiv deltaker hovedsakelig på Twitter og i relevante grupper på LinkedIn har jeg:

• fått kjennskap til norske kommunikasjonsbyråer, personene som jobber der, og i mange tilfeller en følelse av hva slags arbeidsmiljø de har

• fått kjennskap til norske bedrifter som forsøker seg i sosiale medier, hva som fungerer og ikke fungerer, og mange spennende internasjonale case

• fått kjennskap til hvilke spørsmål og problemstillinger som opptar næringslivsfolk i forhold til digitale medier

• fått utrolig mange linker til interessante og relevante artikler og videoer som har gitt meg en bedre forståelse for ulike fagområder, og hjulpet meg å skrive bedre oppgaver

• fått uvurderlige tilbakemeldinger og forslag til forbedringer på oppgaver av andre brukere

• i forbindelse med masteroppgaven rekruttert deltakere til fokusgrupper, og spredd linken til en elektronisk spørreundersøkelse med enorm respons (150+ retweets, nesten 500 respondenter bare første dagen og totalt over 800 respondenter)

I tillegg fikk jeg invitasjon å presentere resultatene fra masteroppgaven, samt jobbintervju før jeg var ferdig med studiene. For min del har det definitivt lønnet seg å bruke sosiale medier i studiene.

Samarbeidsverktøy
Google Docs er et genialt verktøy for å samarbeide om tekstuforming, men dessverre fikk jeg aldri helt overbevist mine medstudenter om nytten. Når jeg forsøkte å innføre Google Docs som arbeidsverktøy i oppgaveskriving endte det som regel opp med at folk allikevel skrev oppgaven i Word, og senere limte den inn i Docs. Kommentarer og rettelser uteble, foruten de jeg skrev (som jeg mistenker ingen leste). Potensialet er imidlertid enormt.

I enkelte fag med mye teori, hvor eksamen var en standard skoleeksamen, pleide vi å fordele kapitler eller tema oss imellom for å skrive sammendrag. Dette var til dels nyttig, men besto som regel av en blanding av gode og dårlige sammendrag. Noen var for lange og uoversiktlige, mens andre var for korte og manglet viktig informasjon. Tenk på hvordan sosiale medier kunne forenklet og forbedret dette arbeidet. Vi kunne ha samarbeidet ved å skrive sammendragene i Google Docs eller andre verktøy hvor alle har tilgang til å redigere, forbedre og kommentere.

Det samme kunne vært gjort for forelesningsnotater og diskusjonsoppgaver. Jeg mener å ha blitt ganske god på forelesningsnotater etter hvert, men det er alltid noe jeg ikke får med meg, som andre garanter noterer. Slikt bør jo deles! I tillegg er det alltid noen som er for sjenerte til å bidra i timene, men som gjerne har gode ideer og tanker som de kan dele med andre på nett. I en forelesningstime kom jeg til å tenke på et videoklipp som var aktuelt for det temaet vi diskuterte, men dessverre var det ingen god måte for meg å dele det med resten av klassen. Dersom klassen hadde hatt et forum, en blogg eller en Facebook-gruppe kunne jeg lagt ut klippet der. BI har diskusjonsforum på Blackboard, men sist gang jeg forsøkte å logge på fungerte de ikke, og jeg kan aldri huske at de har blitt promotert av forelesere.

Denne bloggen er selvfølgelig et glitrende eksempel på hvordan studenter kan dele kunnskap. Dette var mine tanker, men jeg håper andre kommer med innspill rundt sine erfaringer og ideer til hvordan sosiale medier kan brukes under studiene.

Anders Husa, gjesteblogger
http://twitter.com/andershusa
http://andershusa.wordpress.com
Digg Google Bookmarks reddit Mixx StumbleUpon Technorati Yahoo! Buzz DesignFloat Delicious BlinkList Furl

6 kommentarer: on "Sosiale medier i studier"

Anonym sa...

Hei!

Er først og fremst enig i hva du skriver. Vil også påpeke at det er et paradoks at studenter må lære om kommunikasjonsverktøy av andre medstudenter.

Mange av foreleserne møter tekniske utfordringer med å få lyd og bilde til å fungere sammen i forelesninger. Dimming av lys, er et tapt prosjekt.

Virker som du har god innsikt i sosiale medier. Del gjerne andre, nye kommunikasjonsverktøy som du mener er/kan bli nyttige.

Liv-Runi sa...

Flott innlegg Anders!
Jeg tror også at potensialet er stort. Vi skrev etikkoppgaven vår i Google Docs, og jeg har aldri følt jeg har hatt så stor kontroll på hele oppgaven før, selv om jeg bare skrev ca 1/3 av den. Har ikke helt skjønt potensialet med Linkedin ennå, men det kommer vel det også

Som kommunikasjonsstudenter føler jeg det er et must at vi går foran og tester ut nye løsninger. Hvis ikke vi gjør det, hvorfor skal andre gjøre det da? Det er jo oss det er mest relevant for, vi er de som skal utnytte det i fremtidige jobber.

Anonym: Ja, det er et paradoks at vi må lære om kommunikasjonsverktøy av andre medstudenter, men dette er en helt naturlig utvikling i forbindelse med utviklingen av internett og sosiale medier. Det er en kjennsgjerning at unge mennesker lærer fortere, og har mindre endringsvegring, og det gjenspeiler seg også i disse nye kommunikasjonsverktøyene. Synes det er gøy jeg, at vi har noe å bidra med som ikke de gamle traverne i bransjen har. Det gjør jo at de ser verdien i å ansette oss når vi er ferdige. :)

Lise Mette sa...

Takk for fint innlegg! Veldig morsomt å lese andres betraktninger rundt temaet.

Jeg tenker å registrere meg på Linkedin etterhvert, tror absolutt det kan være lurt å drive litt nettverksbygging og diskutere der før man går ut i arbeidslivet.

Jeg visste faktisk ikke om diskusjonsforumet på Blackboard, ingen forelesere som har nevnt det her.

Er enig i det du sier om at sosiale medier kan brukes i studiesammenheng, tror det gjør de sosiale mediene veldig attraktivt for de som klarer å bruke det strategisk :)

andershusa sa...

LinkedIn er litt vanskelig å skjønne, og det er nok litt avhengig av at man har en del kontakter som kan gi anbefalinger for at det virkelig skal være et nyttig verktøy til nettverksbygging. Men det er en del interessante diskusjoner som foregår i forskjellige grupper, f.eks. gruppen "Sosiale medier". BI har også egne grupper, men det er lite aktivitet der.

peggy sa...

Hei dere -- good discussion. I feel quite old. There is a constant pull between learning theory, practice-oriented and the use of basic tools in a PR education at BI. We are different from for example Westerdals's or a pure graphic or hands-on program. We try to blend all three but do best at theory and practice-oriented. There is no way we can also teach 'verktøy' but we are trying to get in the most important ones -- writing and graphic design. The new students will have the opportunity to take a valgfag in 'IT i organisasjoner'. So, we are trying. Some new thinking may be needed here as well - for example if students were willing to pay for skills-oriented intensive workshops such as in photography.

Cecilie Staude sa...

Hei, til orientering starter jeg opp med et kurs i sosiale medier her på Bi til høsten. For mer informasjon kan dere gå inn på vedlagte link:

http://ceciliestaude.blogspot.com/2010/03/bi-frst-i-norge-med-kurs-i-sosiale.html

Legg inn en kommentar